Skip to main content
  • Saved

Achieving low-density lipoprotein cholesterol targets as assessed by different methods in patients with familial hypercholesterolemia: an analysis from the HELLAS-FH registry

Achieving low-density lipoprotein cholesterol targets as assessed by different methods in patients with familial hypercholesterolemia: an analysis from the HELLAS-FH registry

Source : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7257219/

Christos V. Rizos, 1 Matilda Florentin, 1 Ioannis Skoumas, 2 Konstantinos Tziomalos, 3 Loukianos Rallidis, 4 Vasileios Kotsis, 5 Vasileios Athyros, 6 Emmanouil Skalidis, 7 Genovefa Kolovou, 8 Anastasia Garoufi, 9 Eleni Bilianou, 10 Iosif Koutagiar, 2 Dimitrios Agapakis, 3 Estela Kiouri, 4 Christina Antza, 5 Niki Katsiki, 6 Evangelos Zacharis, 7 Achilleas Attilakos, 11 George Sfikas, 12 Panagiotis Anagnostis, 13 Demosthenes B.